Langhus IL Håndball

Kamp- og cupreglement

Kamp- og cupreglement

Kamp og cupreglement for 2019

Julecupen følger NHF’s regelverk og Region Øst tillempninger. I tillegg til disse har turneringen egne regler som skal følges av lag, spillere og ledere.

§1 Spillerlister

Alle lag skal før første kamp ha levert en spillerliste elektronisk (spillerne skal registreres i Profixio, via link på cupens`s hjemmeside under «påmelding og bestilling»)

§2 Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder. Lag som benytter “ikke deltakerberettigede” spillere diskvalifiseres fra turneringen. En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme klasse. Hvis spiller har godkjent dispensasjon fra regionskontoret innunder NHF om spill i annen klasse, må dette meldes og godkjennes før cup start, av turneringsledelsen leder@julecup.no.

§3 Julecupen har følgende unntak fra NHF`s lover og regelverk for turneringsarrangement:

 • Det kan benyttes inntil 14 spillere til hver kamp og maks 16 spillere i turneringen.
 • Lagene kan ikke be om lagstimeout
 • Tiden stoppes ikke ved 7-meter, utvisninger eller skader (kun ved alvorlige skader etter dommerens vurdering)
 • Utvisningstiden starter når kampen settes i gang igjen etter frikast.
 • Det er ikke pause i kampene, gjelder ikke finale.
 • NHF retningslinjer for hvile mellom kampene (§ 162.6.1) lar seg ikke følge, men kampoppsettet skal gi lagene minimum en kamp pause.

§4 Klasseinndeling - Spillertider – Ballstørrelser

Klasse Innledene Alder Ballstørelse

Minicup Mix, J/G 7 1 x 15 min Født 01.01.2012 eller senere Ballstr. – 00 Mykball J/G
Minicup J/G 8 1 x 15 min Født 01.01.2011 eller senere Ballstr. – 00 J/G
J/G 9 1 x 15 min Født 01.01.2010 eller senere Ballstr. – 00 J/G
J/G 10 1 x 20 min Født 01.01.2009 eller senere Ballstr. – 0 J/G
J/G 11 1 x 20 min Født 01.01.2008 eller senere Ballstr. – 0 J/G
J/G 12 1 x 20 min Født 01.01.2007 eller senere Ballstr. – 0 J/G
J/G 13 1 x 20 min Født 01.01.2006 eller senere Ballstr. – 1 J/G
J/G 14 1 x 20 min Født 01.01.2005 eller senere Ballstr. – 1 J/G
J/G 15 1 x 20 min Født 01.01.2004 eller senere Ballstr. – 2 J/G
J/G 16 1 x 20 min Født 01.01.2003 eller senere Ballstr. – 2 J/G
J 18 1 x 20 min Født 01.01.2002 eller senere Ballstr. – 2 J/3 G

I sluttspillkamper spilles kampene 1 X 20 min.

Finalekampene har innmarsj og spilletid på 2*15 min, pause 3 min, premieutdeling på banen.

Turneringsledelsen forbeholder seg retten til å slå sammen klasser ved behov og lagene følger reglementet til den klassen de spiller i.

§5 Kampavvikling

§5.1 Oppmøte til kamp

Lagene må være kampklare minimum 5 minutter før oppsatt kampstart. Lag som ikke møter til programfestet tid, dømmes umiddelbart til å ha tapt kampen. Kampresultat ender 0 – 1 og 2 poeng tildeles til laget som møter.

§5.2 Ball

Begge lagene skal stille med godkjent ball. Ballen til laget som står først i kampoppsettet (hjemmelag) skal være førstevalg i bruk. Ballen til det andre laget skal ligge i sekretariatet som reserveball. Se tabell over for ball størrelser.

§5.3 Avkast

Ved avkast er det førstnevnte lag i programmet (hjemmelag) som tar avkast og stiller opp på venstre siden for bane sekretariatet. Det foretas ikke sidebytte.

§5.4 Draktlikhet

Ved draktlikhet er sistnevnte lag (bortelag) ansvarlig for draktbytte.

§5.5.1 Spillesystem – Aldersklassene 7 - 8 år (Minicup) for jenter og gutter født i 2011 eller senere

Alle lagene i Minicup spiller 4 kamper. Disse aldersklassene spiller ikke sluttspill. Laget består av 3 utespillere og 1 målvakt. Lagene benytter mykball eller miniball (00). I Klassen 7 år, miks, jenter og gutte lag. I klassen 8 år er jenter og gutter hver for seg.

§5.5.2 Spillesystem – Aldersklassene 9 – 11 år

Alle lagene i aldersklassene 9 – 11 år spiller 3 – 4 kamper. Disse aldersklassene spiller ikke sluttspill. Det spilles med nedsenket mål. I klassene J/G 9-11 år benyttes kun 5 utespillere + målvakt. Det benyttes utkast, ikke avkast, etter mål.

§5.5.3 Spillesystem – Aldersklassene 12 – 18 år

Alle lagene i aldersklassene 12 – 18 år spiller 3 – 4 innledende kamper og antall lag som går til sluttspill er basert på hallkapasiteten og tider. Lag i klasser med sluttspill må gjennomføre samtlige innledende kamper for å spille sluttspill.

§6 Utregning av resultattabell

Rekkefølge for plasseringsberegning i puljespillet:

 1. Antall poeng
 2. Ant. poeng i innbyrdes kamper
 3. Målforskjell (innbyrdes kamper)
 4. Antall scorede mål (innbyrdes)
 5. Målforskjell
 6. Flest scorede mål i samtlige kamper

Dersom det ikke er mulig å avgjøre den endelige rekkefølgen, skal rekkefølgen avgjøres ved loddtrekning. Lag som har tapt 0 – 0 rangeres alltid lavere enn alle andre lag med samme antall poeng, uansett målforskjell. Det benyttes ikke egne regler for 12 års klassen.

§7 Regler ved sluttspill/Finaler

Sluttspillet spilles som cup. Avhengig av antall lag spilles det 1/8-dels, 1/4-dels og semifinaler før finale. Finale spillers på klassens turneringsdag, dersom ikke annet står oppført.

Uavgjorte kamper i sluttspill avgjøres ved Sudden Death, hvor laget som scorer først vinner (“golden goal”) i omganger av 3 minutter. I Finale benyttes ekstraomgang på 2*3 min. + eventuelt nye 2*3 min. ekstraomganger + straffekastkonkurranse. Lagene blir stående uten å bytte side. Trekning av ballfører ved myntkast av dommerne i sekretariatet umiddelbart etter at ordinær kamp er ferdig. Begge lags ledere skal være til stede.

§8 Trekking av lag

I henhold til NHFs reglement forbeholder arrangøren seg retten til å ilegge påmeldte lag som ikke møter opp, trekker seg etter 10. november 2019 eller ikke fullfører turneringen, et gebyr på kr. 1.500,- i tillegg til turneringsavgiften.

§9 Protestregler

Eventuelle protester må leveres skriftlig til banesekretariatet i den aktuelle hall senest 15 minutter etter kampslutt. For at protesten skal være gyldig, må begge lags ledere og dommere ha bekreftet på kamprapporten at protest er nedlagt.

Protestgebyret på kr. 1000,- må følge protesten. Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.

§9.1 Jury

Julecupen oppnevner en turneringsjury bestående av representanter fra arrangør, deltagende lag og dommere. Juryen skal behandle protester umiddelbart. Juryens avgjørelse er endelig. Medlemmene i juryen finnes på julecupes hjemmesider under kontakter.

§10 Klister

Det ikke er tillatt å bruke klister t.o.m J/G 14 år. Lag som ikke følger disse reglene kan bortvises fra banen.

§11 Bruk av rusmidler

All form for bruk av rusmidler er forbudt under arrangementet.

§12 Premiering

 • Alle spillere i Minicup får individuell premie og T-skjorte.
 • Alle spillere i klassene J/G 9-11 premieres.
 • I de øvrige klassene deles det ut lagpremie til 1. og 2.plassen i alle finalene.
 • Bestemannspremie utdeles i alle finalene.

§13 Forsikring av spillere

Det er deltakende lag å påse at hver og en spiller har gyldig lisens og er dekket forsikringsmessig gjennom Norges Håndballforbund. Julecupen har ikke ansvar for verdifulle gjenstander og penger uten tilsyn.

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift