Langhus IL Håndball

Politiattest

Politiattest

Ansvarlig for politiattester i Langhus IL Håndbalk er Nina Warolin, hun vil ta kontakt når personer ikke er registrert med gyldig attest. 
Vedkommende må hvise eller søke ny attest før fremhvisning.

Bakgrunn 
Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.   

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.   

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.   

Slik gjør du:

  1. Skriv ut  pdf-dokumentet "Formålsattest" vedlegg øverst til høyre på denne siden
  2. Fyll ut og signér på bekreftelsen
  3. Scann og send inn søknad på https://attest.politi.no/ (NB! Eget skjema hvis under 18 år. Se på NIFs side.)
  4. Når politiattesten mottas, kan den skannes sammen med legitimasjon til nina.warolin@politiet.no som vil oppdattere registeret for klubben.
  5. Alternativ er å kontakte daglig leder i klubben, handball@langhusil.no. Vis fram attesten. Husk å ta med gyldig legitimasjon.
  6. Ta vare på politiattesten etter framvisning.

 

Fornyelse av politiattest:
Dette oppfordrer NIF, idrettslaget til å gjøre, mer info. her

Inntil vi har fått en avklaring på hva fremtidig praksis blir, oppfordres det enkelte idrettslag til å avvente å søke om ny politiattest for personer som tidligere har fremvist attest for idrettslaget. Så snart vi får avklart med Politidirektoratet hvordan ordningen skal praktiseres i fremtiden og ny informasjon sendt ut, vil tidligere fremviste attester være å anse som gyldige, uavhengig av om de er eldre enn tre år.

 
 

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift