Langhus IL Håndball

Kiosk

Kiosk

Det kan benyttes vipps i kiosken. Benytt Langhus Håndball kiosk nr. 76680

Langhus trenere får gratis kaffe/te i forbindelse med trening.

Klubben drifter kiosken i Stil Arena. Bemanning gjøres i lagsmiljøene etter en vaktplan som sendes ut for vår og høst sesong, se vedlegg

Kiosken er åpen hverdager, mandag til torsdag kl.17-20
Lørdag kl. 9.00-14.30 under trening eller så lenge det er kamper.
Søndag senest en time før kampstart og 30 min etter kamp slutt. Som regel kl. 9 alle søndager Langhus IL Håndball er arrangør.

Instrukser er og info. er hengt opp på begge sider av døren til vaktbua. En oversikt over plassering av varer er hengt opp.

Til venstre for døren inn til vaktbua er det en bryter til viften som er overkjøkkenøya, bruk den når det stekes.
Går det en sikring, finner man den innerst i rommet til høyre, innenfor døren i vaktbua. Nøkkel ligger i nøkkelboks som tilsynsvakt/vaktsjef har tilgang til.

Det er ønskelig at hvert lag har en kioskansvarlig, kan være lagleder eller annen person i laget.
Kioskansvarlig vil ha ansvaret for oppfølging av lagets vakter den aktuelle uken og sender ut info. til laget. Kioskansvarlig må stille i kiosken i forkant av lagets vakt (fortrinnsvis søndag før siste kamp) for gjennomgang av oppgaver og info. Vil få overlevering av nøkkel/kode til kasse og bankterminal. Kioskansvarlig være tilstede ved oppstart mandag for å sette i gang første vakt. Det samme for tirsdags vakten, møter i kiosken på mandag før kl. 20, for samme prosedyre som søndag, innføring i oppgaver, info. å overlevering av nøkkel/kode. Prosedyren gjentar seg for vaktene gjennom uken.

Det vil være utfordringer som kommer, men hvis alle gjør så godt en kan, så får vi det til :)

Ved behov kontaktes: Daglig leder, 957 71 029 - handball@langhusil.no eller Espen Andresen, 926 41 714- espen.andresen@orkla.no

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift