Langhus IL Håndball

Utstyr og profiltøy

Utstyr og profiltøy

BEKLEDNINGSREGLEMENT FOR LANGHUS IL 2018-2022

Langhus IL Håndball og Langhus AIL har inngått avtale med Hummel og Follo sport om innkjøp av bekledning og utstyr til klubb og lag.
Avtalens varighet er fem år fra 01.04.2018 - 31.12.2022.

Avtalen skal følges for alt innkjøp av bekledning og utstyr til klubb og lag der hvor Follo Sport kan levere. Avtalen sikrer ett bredt produktspekter og gunstige priser for klubb, lag og spillere.

Bekledningsreglementet gjelder for alle medlemmer av Langhus IL Håndball, og omfatter bekledning og utstyr med påtrykket Langhus IL Håndball-logo og/eller klubbnavn.

Reglementet innføres som følge av at Langhus IL Håndball har inngått en avtale med Follo Sport og Hummel, som forplikter klubben og alle deres medlemmer til å bruke Hummel-produkter, når de representerer Langhus IL Håndball i kamp eller på trening. (I avtale med Hummel er det gjort unntak for treningsjakke som Hummel ikke kan levere)

Reglene og rutinene er laget for å holde kostnadene i klubben på et lavest mulig nivå, samt at vi sikrer en avtale som kommer klubben og klubbens medlemmer til gode.

Det er ikke anledning for enkeltspillere eller lag å merke bekledning og utstyr med Langhus IL Håndball-logo eller klubbnavn på andre produkter enn det som inngår i avtalen med Langhus IL Håndball sin utstyrleverandør etter 1. juni 2018.

Gjennom bekledning ønsker vi å skape tilhørighet og være gjenkjennelige.

Uniformering er en sterk identitetsbygger som klubben ønsker å benytte til å skape identitet og tilhørighet til Langhus IL håndball. Vi ønsker å flytte identitet fra lag til klubb og vil derfor at alle lag har mest mulig lik bekledning – med utstrakt grad av uniformering.

Uniformering har dokumentert effekt på klubbfølelse og samhold.

Det er støtteapparatets ansvar at lagene følger dette reglementet, og at foreldre er informert om innholdet i dette.

Rabatter hos Follo Sport:

  • Hummel – klubbens medlemmer får 25 % rabatt på Hummel klubbkolleksjon og 15 % rabatt på fritidskolleksjon (sesongvarer) til Hummel.
  • Follo Sport og MX-kjede – klubbens medlemmer får 15% rabatt.

Alle varer kan kjøpes/bestilles i Follo Sport lokale butikk eller i nettbutikkene www.mx.no og www.merida.no. Varene utleveres i butikken. Follo Sport har alt monteringsansvar og etteransvar.

Follo Sport AS

SPØR ALLTID FØRST
Det skal alltid rettes forespørsel til styret om godkjenning av annet utstyr og sponsor-/reklameavtaler.
Lagene har ikke anledning til å inngå egne utstyrsavtaler som er sponset av andre leverandører eller utstyrssponsorer. 

 

 

 

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift