Langhus IL Håndball

Lagene, roller og oppgaver

Lagene, roller og oppgaver
 • Lagleder
  Oppdatert personalia på spiller og støtteapparata som klubben skal ha tilgang til.
  Kontaktpunkt for klubb, mail.
  Formidle ut i egen lagsmiljø fra klubben
  Viktig å gjøre seg kjent med handball.no og Appen - Min håndball.
  Jevnlig kontakt med trenerteam for å holde seg oppdatert – spillere, kamper, foreldre
  Fylle ut kamprapport i TA 3 dager før kamp.
  Sjekke kamprapport på spilledag i hallen, evt. stryke korrigere, forfall ol
  Oppdatere FB siden for laget, informasjonskanal.
  Planlegging av sportslig aktivitet i samarbeid med trener
  Påse at laget overholder klubbens strategi og rutiner – meld i fra til DL ved avvik
   
 • Foreldrekontakt
  Hovedoppgave: sikre et tyrykt miljø som ivaretar spillernes interesser, væreseg f.eks mobbing, trakasering, seksuelletilnærminger, delaktighet
  Kontakt punkt for spillere, øvrige foresatte for hendvendelser som ikke ønskes rettet til trener/lagleder
  Sikkerhetsansvarlig rundt laget, ved f.eks reiser
  Holde i den sosiale biten rundt laget, foreldrefest, frokost, innkjøp mat/frukt ved cuper ol.
  Idrettsfrukt.no refusjon på 60% ved kjøp av frukt, gå inn og les. Kvittering sendes daglig leder, for stempel og signatur, returneres for refusjon.
  Gave ved spesielle anledninger
   
 • Omberammelse ansvarlig
  Kontaktinfo. oppdatert på minidrett.no og tilgjengelig på handball.no
  Samkjøre terminliste med trenere/samarbeidslag
  Finne dag og bane (Ikke flytte en hjemmekamp til bortebane)
  Unngå bruk av treningstid til kamp.
  Benytt dager/baner som aller rede er satt opp med kamper evt. kontakt DL for hjelp.
  Kontakte motstander for å bli ening om passene dato.
  Meldes inn elektronisk via minidrett.no – TA
  Det er fri omberammelse i perioden frem til 1. august samt en uke i desember ved ny høstsesong. Ellers er det gebyr kr. 500 som laget dekker selv samt at omberammelse må skje senest 14 dager før terminfestet kampdato.
   
 • Kioskansvarlig
  Informere om tildelt vakt uke til gruppen
  Fordele vakter internt
  Ta ut banedagbok fra handball.no for helgen
  Overta nøkkel og info. fra laget som har vakten før
  Følge opp egne vakter og informer dem om rutiner ol.
 • Hallvaktansvarlig
  Informere om tildelt vakter
  Fordele vaktene og oppgavene
  Avtal opplæring til vaktene om nødvendig
  Lag gjerne et vaktlag (4-6 personer med god kompetanse)
  Hente arrangør bag ved enkeltstående kamp
   
 • Økonomiansvarlig
  Lagskonto, som tilhører klubbens bedriftskonti, disponeres av to i fellesskap, navn og personnummer sendes DL for å få tilgang til konto. Opprette ny ta kontakt med DL
  Lag et budsjett for sesongens inntekt/kost
  Informer foreldre om hva de kan forvente av kostnad/betaling i god tid. Viktigere jo elder spillerne blir og kostnaden øker.
   
 • Dugnads ansvarlig
  Finne dugnader og påse at det blir iverksatt.
  Avstemme behovet for inntekt med øk. ansvarlig.

Representanter som lagsmiljøet må stille med inntil klubben:

 • Julecup komite
 • Baldus komite
 • Dommer representant, eget punkt.
 • Representant til klubben til styret/utvalg ol.

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift