Langhus IL Håndball

Retningslinjer for innbetaling fra spiller/lag

Retningslinjer for innbetaling fra spiller/lag

·         Medlemskontingent til Langhus IL Håndball og Langhus Allianseidrettslag kr. 300,-  Medlemskontingentens størrelse fastsettes av de respektive årsmøter. Kreves inn i februar og fortløpende etter det. Medlemskontingent refunderes ikke.

·         Deltagere på håndballskole betaler deltakeravgift på kr. 950,-  medlemskontingent kommer i tillegg.  Deltagere på håndballskolen får t-skjorte. Kreves inn i november måned.

·         Spillere fra 8 år svarer treningas avgift til klubben etter satser fastsatt av de respektive årsmøter. Kreves inn i november.

Følgende satser for sesongen 2018/19

HSK kr. 950
J/G 8 år kr. 1.450,-
J/G 9 år kr. 1.700,-
J/G 10-11 år kr. 1.950,-
J/G 12 år kr. 2.550,-
J/G 13-14 år kr. 2.950,-
J/G 15-16 år kr. 3.150,-
J/G 17-18 år kr. 2.600,-
Senior kr. 2.050,-
J/G 33 kr. 1.600,-

·         For spillere som starter etter nyttår kreves halv treningsavgift.

I særskilte tilfeller kan lag søke klubb om fritak fra krav for enkelt spillere: søknad sendes styret@langhushandball.no. Spiller som ikke betaler i hht. disse retningslinjer kan miste retten til deltagelse i klubbens aktivitet fra det tidspunkt som styret beslutter.

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift