Langhus IL Håndball

Beredskapsplan

Beredskapsplan

Til høyre vil du finne beredskapsplanen til Langhus IL Håndball som nedlastbar PDF. 

FORMÅL

Beredskapsplanen skal beskrive ansvarsforholdet og tiltak ved krisesituasjon som oppstår ved arrangement, reise eller annet i tilknytning til Langhus IL håndball sin virksomhet, slik at klubben settes i best mulig stand til å handle raskt og på riktig måte.
Sikre tryggheten til spillerne, klubbens eksistens og omdømme.
Samtidig handle raskest mulig og på best mulig måte for alle involverte parter.

Vi arbeider etter følgende prinsipper:

  • Trygghet - Vi skal ivareta alle involvertes trygghet, integritet og rykte.
  • Åpenhet - Konkret og skikkelig informasjon om det som har hendt når det kan gis, slik at man unngår rykter og tilfeldige antakelser. Handling forutsetter kjennskap til saken.
  • Respekt - Ulike situasjoner oppleves ulikt og må takles deretter. Ta hensyn til de involvertes ønsker, reaksjoner og behov.

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift