Langhus IL Håndball

Hallvakt, kamper regionserie,

Hallvakt, kamper regionserie,

Klubben har fått ny arrangementsgruppe. Damleaget har tatt på seg denne dugnaden.

Hallansvarlig utgår og vaktsjef blir ny betegnelse.

Lagene som har hallvakt er nå ansvarlig for arrangementet og har en gjennomgang med arr. ansvarlig ved oppstart.

Det er vaktsjefen og billettvakten som sammen med arr. ansvarlig rigger i stand sekretariat, billett og andre ting som må være på plass til kampstart.
Oppmøte senest 75 min. før kampstart.
Vaktsjef får ansvaret for å ta i mot lagene som ankommer til kamp og gå igjenom spillerstal slik at den er klar til kampstart.

Nøkkel til skillevegg og ballnett henger i vaktbua i Stil Arena. NB, husk og kvitter nøkkel ut og inn i boka.

Arb.instruks og veiledninger finner du som vedlegg oppe til høyre.

Nedsenkbare tverrliggere benyttes i årsklassen J/G9,10 og 11 år.
Utstyr til sekreteriat SA, sekreteriatsrom til høyre etter inngang til hall.
Lys til bane SA, rett til høyre etter inngang til hall.
Utstyr til sekreteriat LH, i kassen på veggen.
Lys til hall og bane i vaktbua ved inngangen til Langhushallen.

Det kan benyttes vipps i billett. Benytt Langhus Håndball billett nr. 11831

Vaktliste som inneholder fordeling på hallvakt og kioskvakt for høstsesongen finnes som vedlegg på siden.

Under hallvakter, er tallet som står i (parentes) etter lagnavn, antall kamper på banen.

Det vil bli sent ut en påminnelse om hallvakt og kioskvakt inntil videre fra DL. Legger opp til ca. 14 dager.

Det vil skje endringer i banedagbok som medfører at vakter kan bli lenger eller kortere enn det som nå er oppgitt. Det har vært store problemer for regionen og finne baner for å avvikle alle kampene og det medfører flytting på tid og hall får å «pakke» banene. Alle må være forberedt på dette og løse det på best mulig måte når man blir kjent med informasjonen.

Banedagbok finner man her: NB husk og sjekk begge anlegg (Stil Arena og Langhushallen)
https://www.handball.no/system/banedagbok/ 

DIGITAL KAMPRAPPORT, LIVE-registrering.

Fra og med sesongen 2018/19 skal alle kamper fra 10 år og eldre registreres elektronisk.

Arrangøren har ansvar for el-kamprapport. Det innebærer bl.a:

 • Navn på tidtaker og sekretær skal skrives i kommentarfeltet etter kampslutt.
 • Det må finnes et nettbrett eller pc i hallen som kan brukes til å føre kampen.
 • Dersom det ikke er tilgang til internett i hallen, må kampen eksporteres til LIVE på forhånd, slik at den kan føres offline. Sjekk brukerveiledningen spesielt på dette punktet.
 • Vi anbefaler at det også skrives ut en vanlig kamprapport på papir som kan brukes, dersom det skjer noe som gjør det umulig å føre elektronisk.
 • Klubben arkiverer eventuelle papirbaserte kamprapporter i de klassene som skal føres LIVE. De skal ikke sendes til regionen.
 • Signering av kamprapporten gjøres elektronisk med pinkode som man får fra håndball-appen Min Håndball. (NB! Må være innlogget med påloggingsinfo fra Min Idrett.) Én lagleder fra hvert lag og dommerne skal signere. (i test perioden (vår 2018) får man sendt inn kamprapport uten PIN)

Meldinger om forhold i hallen, f.eks ”Gulvet er glatt.”, ”Hull i målnett”, som noen tidligere har skrevet på kamprapporten, skal nå sendes til regionen på e-post nhf.ron@handball.no.

Skader skal meldes til forsikringsselskapet og ikke skrives på kamprapporten. Bruk Idrettens skadetelefon.

LIVE-BRUKER KLUBB

Det er opprettet egen LIVE klubb-bruker i SA, slik at en kan ha en felles innlogging for alle klubbens kamper som skal føres LIVE eller elektronisk kamprapport.

Fornavn for denne LIVE-brukeren er ’klubbens navn’ og har etternavnet ”LIVE”, (langhus live) mens det er lagt inn klubbens registrerte epost i SA som epostadresse (handball@langhusil.no).

Profil: Langhus live
Brukernavn: langhusil
Passord: Får av ansvarlig fra arr.gruppa.

HURTIGGUIDE / HUSKELISTE DIGITAL KAMPRAPPORT (LIVE-ADMIN)

 1. Logg inn i TA.nif.no (evt. via Min Idrett).
 2. Gå til Klubb -> Live-kamper
 3. Finn aktuell kamp - klikk LIVE-eksport, vent på bekreftelse, klikk Gå til LIVE.
 4. Kontroller / Legg inn Kamptropp inkl. Draktnr.
  • Om det mangler spillere/lagledere under Spillere tilgjengelige, gå til Kampdetaljer i TA og søk opp og legg til ny spiller/lagleder.
  • Avslutt med å klikke på Eksporter kampdata til LIVE.
 5. Signering Lagledere for å bekrefte riktig kamptropp – velg Spillere.
 6. Noter Sekretær- og Tidtakers Navn og klubb ved å velge Registrering ved kampslutt og skrive inn i feltet Interne notat.
 7. Gå til LIVE registrering – start kampen og klokken.
 8. Registrere kampens hendelser (Mål, Bestrafing og lignende).
 9. Avslutt omgang / Avslutt omgang og kamp
 10. Kontroller at alle hendelser har person lagt til.
 11. Signering Dommere – Klikk Kamprapport og så SignerKamprapport.
 12. Legg inn evt kommentarer i Internt notat
 13. Klikk Fullfør under Registrering ved kampslutt (dersom den ikke mangler hendelser person/spiller).

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift