Langhus IL Håndball

Årsmøte

Årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Langhus IL Håndball

Etter vedtak av styret innkalles det til ekstraordinært årsmøte
onsdag 19. juni kl. 18 i møterommet i Langhushallen.

Agenda:
Godkjenning av endring i klubbens vedtekter.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret

Her er dokument med gjeldene vedtekter og foreslåtte endringer.
Her er dokument med nye vedtekter.


Innkalling til årsmøte i Langhus IL Håndball

Styret innkaller herved til årsmøte i Langhus IL Håndball

Årsmøtet avholdes den 28. mars kl. 18 i Langhushallen møterom.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2019 til [handball@langhusil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på langhushandball.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.
Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøte papirer Langhus Håndball 2019

Hvordan gjennomføre et årsmøte!

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift