Langhus IL Håndball

Minirunde

Minirunde

Velkommen til ”Mini runder”

For at barna skal få den riktige go-følelsen etter en Mini runde, er det viktig at de voksne setter seg godt inn i reglene på forhånd.
Husk at Mini håndball ikke er en arena for suksessrike trenere, men en arena for glade håndball-unger!
Derfor bør ingen lag tape med mer enn 5-6 mål, og det kan vel vi voksne sørge for?

Info. rundt minirundr
Det er foresatte til 8 åringene som har vaktene under minirunden som Langhus IL Håndball står som arrangør for. Som regel er den en på høsten og en på våren som avvikles på lørdager. For 2018 er datoen lørdag 27.oktober.

 • Alle vakter må benytte gule vester, 
 • To vaktøkter: formiddag og ettermiddag, overlapp/overføring av oppgave. 

Oppgaver:

 • Rigge team tot. 6 peroner, kvelden før arrangement
 • Lagsmottak/laglister i Foajeen Stil Arena, to personer per vakt, ca 1 time X 2 økter i lagsmottak, ellers rydde vakt. 
 • Billetter i Foajeen Stil Arena, to personer per vakt.  
 • To personer til sekretariat per. vaktøkt, en speakere og en tidtakere.
  • Det er ønskelig at speaker/tidtakker laster ned "egnet musikk for aldersgruppen" på sin mobil, som kan benyttes under arrangementet.
 • Felles start og slutt av alle kamper.  
 • Rydde vakter en til to personer.
 • Hallansvarlig som er mini-VERT

Som speaker er det viktig at vedkommende tør å snakke i mikrofon. Er dere kjent med noen som passer til oppgaven er det fint om vedkommende blir spurt direkte om dette 

Rigging av hallen gjøres dagen før ca. kl. 20 og så snart vi får tilgang til banene. 

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift