Langhus IL Håndball

Sponsor til lag

Sponsor til lag

Sponsing av lag.

Lag i Langhus IL Håndball skal ha mulighet til å hente inn egne sponsorer der det ikke kommer i konflikt med klubbens interesser. Lag må søke klubben om dette styret@langhushandball.no

Reglement for sponsor

  • Spillerdrakt, shorts, treningsjakke kun klubbens sponsorer som skal være på tildelt bekledning. Lagene har ikke anledning til selv å selge noen plass på denne bekledningen.
  • Reservedrakt - Klubben har rettighetene til sponsor på reservedraktene, men avtale mellom klubb og lag er mulig for lagsponsor for å holde kostnadene nede.
  • Produktene trykkes med logo, sponsor, klubbnavn ol. på anviste plasser, som klubben har avtalt med forhandler(Follo Sport AS).
  • Lag kan gjøre avtale med klubben om lagsponsor. 
    • Klubben skal vurdere om sponsor er innenfor idrettens etiske retningslinjer, er i konflikt med klubbens verdier, konkurrerer med eksisterende klubbsponsor, begrenser profileringsverdien inngåtte avtaler eller på annen måte påvirker klubbens sponsorarbeid negativt.
  • Klubben tilgodeses med 15% av verdi på godkjent lagsponsor.

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift