Langhus IL Håndball

Visjon, mål, strategi

Visjon, mål, strategi

Sportslig plan 2016-2020

Langhus IL Håndball sin sportslige strategiplan 2016-2020 er et styringsverktøy for hvordan håndballen skal drives.
Prosessen ble gjennomført våren 2016 med et utvidet sportslig utvalg, bestående av trenere i fra utvalgte alderstrinn.
I tillegg ble det invitert til en samling for alle klubbens trener. Slik kom vi fram til valgte mål og strategier.
Langhus IL Håndballs visjon, grunnleggende prinsipper og mål er grunnlaget for vår aktivitet, som vi ønsker alle lagene i klubben skal ha et eierforhold til.

VISJON:
Ha tilbud til alle som ønsker å spille håndball på Langhus.
• Alle nivåer – Alle årsklasser.
• Flest mulig – lengst mulig.
GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER
PROFIL: Håndball for alle.
KULTUR: Utviklingskultur - En klubb hvor vurderinger og beslutninger baseres på et langsiktig mål om utvikling.
KRAV: Lojalitet – være lojal mot klubbens retningslinjer, prinsipper og verdier.
VERDIER: Glede Utvikling Trygghet Samhold.
OVERORDNET MÅLSETNING:
• Langhus IL Håndball skal være et viktig aktivitetstilbud i lokalmiljøet både sportslig og sosialt.
• Langhus IL Håndball skal være en attraktiv klubb å spille i – for alle.
• Alle spillere skal gis lik mulighet til å utvikle seg.
• Langhus IL Håndball står for et positivt og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er likeverdige.

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift