Langhus IL Håndball

Visjon, mål, strategi

Visjon, mål, strategi

VISJON:
Ha tilbud til alle som ønsker å spille håndball på Langhus.
• Alle nivåer – Alle årsklasser.
• Flest mulig – lengst mulig.

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER:
PROFIL: Håndball for alle.
KULTUR: Utviklingskultur - En klubb hvor vurderinger og beslutninger baseres på et langsiktig mål om utvikling.
KRAV: Lojalitet – være lojal mot klubbens retningslinjer, prinsipper og verdier.
VERDIER: Glede Utvikling Trygghet Samhold.

OVERORDNET MÅLSETNING:
• Langhus IL Håndball skal være et viktig aktivitetstilbud i lokalmiljøet både sportslig og sosialt.
• Langhus IL Håndball skal være en attraktiv klubb å spille i – for alle.
• Alle spillere skal gis lik mulighet til å utvikle seg.
• Langhus IL Håndball står for et positivt og humanistisk menneskesyn der alle mennesker er likeverdige.


Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift